1891042_866744753349909_3637806196589366895_n

Какво е Единство?

Взаимо подпомагане на българите в Мюнхен и региона с обща информация, обмяна на опит, обсъждане и съветване при решаване на административни и други проблеми, социална и културна интеграция. Нашата цел е взаимно да си помагаме един на друг, организирайки срещи на групата с референти от различни области-здравно и социално осигуряване, социални служби, бюрото по труда, застрахователен брокер, представители на българските организации в Мюнхен.