Ако желаете да станете член на дружеството “Единство” или да ни подкрепите активно в нашата работа, ще се радваме да се свържете с нас на посочените адреси или заповядайте на една от срещите ни!

 

Моля да бъда приет/-а за редовен член на Българското дружество за взаимопомощ Единство. Известно ми е, че годишният членски внос възлиза на 30,00 € и може да бъде платен на два пъти по 15,00 €.