Моля да бъда приет/-а за редовен член на Българското дружество за взаимопомощ Единство. Известно ми е, че годишният членски внос възлиза на 30,00 € и може да бъде платен на два пъти по 15,00 €.